KOOS LOODUSE POOLT

Aastas tekib ühe inimese kohta üle 300 kg olmejäätmeid, millest pea 60% moodustavad pakendijäätmed. Tihtipeale ei jõua need taaskasutusse lihtsalt seetõttu, et täpselt ei teata, kuidas neid õigesti sorteerida. Sorteerimiskunst ei ole aga kellelegi üle jõu käiv ning lisaks puhtale südametunnistusele ja säästetud loodusele hoiad kokku ka oma raha  olmejäätmete veolt. Taaskasutusmärgid leiad pakenditelt ning oluline on, et taaskasutusse minevad pakendid oleksid alati puhtad ja kuivad.

 
 
 
 

Taaskasutuseks sobilike pakendite kogumiskonteinereid on tänaseks üle Eesti paigutatud märkimisväärses koguses. Loomulikult ei ole säästlik paigutada neid lausa iga kortermaja juurde, kuid mõistlikus raadiuses peaks iga majapidamine endale sobiva leidma. Väiksema majapidamise korral on pakendite konteinerisse viimine mõistlik ühendada toidupoe külastusega, nagu pandipakenditegi tagastamise puhul. Vaata täpsemalt siit, kus asub sulle lähim kogumispunkt.

Kaardirakenduse  jäätmete ja kasutatud asjade kogumispunktide kohta leiad aga lehelt kuhuviia.ee

 

© 2020 ETO

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Tel 640 32 40 I eto@eto.ee

Lehel on kasutatud ka Keskkonnaministeeriumi  kodulehe refereeritud materjale (www.envir.ee)