JÄÄTMETE SORTIMISEST ÜLDISELT

Jäätmete sorteerimisega säästad loodusressursse, parandad oma elukeskkonda ning  säästad ka olmejäätmete äraveokuludelt. Jäätmete sorteerimise nõuded võivad pisut erineda kohalike omavalitsuste lõikes, kuid põhimõtteliselt tuleks eraldi koguda ohtlikud jäätmed, pandimärgiga pakendid, aia-pargijäätmed, vanapaber, pakendijäätmed (plast, metall, tetrapakk), klaaspakendid ja olmejäätmed/ toidujäätmed – ehk siis kõik muu, mis eeltoodute hulka ei sobi.

Paikkonniti on sageli erinev biojäätmete/toidujäätmete olmeprügist eraldi kogumise nõue, kuid pakendite kogumiskonteinerid leiad üle Eesti ning saad need mugavalt ja tasuta taaskasutusse anda. Rohelised klaasi, kollased segapakendi ja sinised paberi taaaskasutuskonteinerid paiknevad sageli kolmekesi koos, kuid kui kodukoha lähenduses paikneb vaid segapakendi konteiner, tohib sinna panna ka paberi- ja klaaspakendid. Need jõuavad sealt kenasti jäätmejaama ning sorteeritakse materjalide lõikes ikkagi eraldi. Küll aga ei jõua taaskasutusse enam ükski pakend, mis koos olmejäätmetega ära visatud.

Taaskasutuseks sobivad pakendid peavad olema alati puhtad ja kuivad. Vedelamate toodete pakendid (näit jogurt, kefiir jms) tuleks enne pakendisüsteemi tagastamist veega puhtaks loputada. Küll aga ei ole majanduslikult ega loodushoiu mõttes mõistlik nende põhjalikum küürimine. Enne pakendite äraviimist eemalda klaaspakenditelt metall- või plastmasskorgid,  need sobivad segapakendite konteinerisse.

Taaskasutuseks sobilikel pakenditel on pea alati peal ka vastav märge. Ringnoolega „rohelise punkti märk“ või taaskasutust illustreerivad noolekesed „Möbiuse leht“. Kõikidel taaskasutuseks sobilikel pakenditel pole võimalik märget peale panna, kuid taaskasutuseks sobib ka puhas pakkekile ja kilekotid, samuti kommipakikile, kus märge peal, ka puhtad kommipaberid. Seega kõige tähtsam on pakendi materjal ja puhtus.

Taaskasutusse jõudnud pakendid aitavad säästa väga suures koguses looduslikke tooraineid, sh energiat.  Kuigi nende kogumine võib tunduda ajamahukas ning logistiliselt lisakulusid tekitav, on  kokkuvõttes loodussääst arvestatav. Näitkes  1 tonni klaasi tootmine algsest toorainest vajab ligi kolm korda enam energiat, kui klaasi tootmine jäätmetena kogutud klaasist. Metalli osas on vahed keskmiselt 5–10 korda (terasel) ja isegi kuni 20 korda (alumiiniumil).